Po stopách Valdštejnů

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Praha

Vydavatel:

NPÚ, ÚPS v Praze

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

168

ISBN:

978-80-7480-152-5

270 Kč

skladem

Koupit

270 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Praze

Valdštejnové patří mezi naše nejznámější a nejvýznamnější šlechtické rody. Národní památkový ústav spravuje vícero objektů spojených s jejich jménem, především zámky Mnichovo Hradiště, Duchcov, Kozel a Litomyšl, v jejichž sbírkách se nachází množství památek na tuto rodinu. Obrazová publikace, vycházející v rámci dlouhodobého projektu Po stopách šlechtických rodů, využívá bohaté fondy Národního památkového ústavu k ilustraci dějin Valdštejnů v Čechách – a to včetně jejich každodenního života. Na kvalitních fotografiích tak čtenář uvidí nejen portréty všech významných členů rodu a reprezentační umělecká díla z jejich majetku, ale i předměty zcela soukromého charakteru. Většina je publikována vůbec poprvé a některé zůstávají z důvodu ochrany nadále skryty v depozitářích.

Kniha je členěna do pěti kapitol: Staletí rodiny (do konce 16. století), Století vzestupu (17. století), Století štědrosti (18. století), Století konfrontace (19. století) a Století odchodů (20. století). V úvodu každé kapitoly je připojen přehledný rodokmen a na následujících dvoustranách je vždy představen významný člen rodu či téma dokreslující život Valdštejnů v daném období. Sbírkové předměty na fotografiích jsou podrobně umělecko-historicky popsány. Knihu uzavírá seznam literatury a anglické resumé.

Vizuálně atraktivní publikace je určena široké veřejnosti a všem zájemcům o dějiny šlechtických rodů u nás. Z dlouhé historie rodu Valdštejnů od 12. století do roku 1945 sděluje to nejpodstatnější a nejzajímavější. Text je při tom neoddělitelně spjat s obrazovým doprovodem, jehož výpovědní hodnota je nenahraditelná. Popisky katalogového charakteru rozšiřují využití knihy i na odbornou část veřejnosti, která zde může objevit i dosud neznámá díla ze sbírkových fondů Národního památkového ústavu.

Publikace byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu Národního památkového ústavu Valdštejnové – lvi ve službách císařů, který je součástí dlouhodobého programu Po stopách šlechtických rodů.
Obsah:

Staletí rodiny / do konce 16. století

  • Počátky rodu
  • Valdštejnové v husitských válkách
  • Jan Skalský z Valdštejna a dělení rodu
  • Jan z Valdštejna na Komorním Hrádku
  • Brtničtí z Valdštejna

Století vzestupu / 17. století

  • Adam mladší z Valdštejna
  • Vychází nová hvězda…
  • Albrecht z Valdštejna
  • Valdštejnové, Harrachové a Kounicové
  • Palác Albrechta z Valdštejna
  • Generalissimův pád
  • Maxmilián z Valdštejna
  • Karel Ferdinand z Valdštejna
  • Jan Bedřich z Valdštejna
  • Pražský arcibiskup z rodu Valdštejnů
  • Další větve rodu
  • Arnošt Josef z Valdštejna
  • Zachování rodu

Století štědrosti / 18. století

  • Karel Arnošt z Valdštejna
  • František Josef z Valdštejna
  • Marie Markéta Černínová z Valdštejna
  • Jan Josef z Valdštejna
  • Podnikání Valdštejnů
  • František Arnošt z Valdštejna
  • Valdštejnové a Fürstenberkové
  • Zámek Mnichovo Hradiště
  • František Josef Jiří z Valdštejna
  • Marie Josefa z Trauttmansdorffu a Litomyšl
  • Valdštejnský znak a Vartenberkové
  • Vincenc z Valdštejna
  • Sofie ze Šternberka
  • Panství v Pojizeří a Valdštejnsko
  • Emanuel Filibert z Valdštejna
  • Marie Anna z Lichtenštejna
  • Josef Karel z Valdštejna a Casanova
  • Valdštejnové v Litomyšli
  • Zámecké divadlo v Litomyšli

Století konfrontace / 19. století

  • Valdštejn či Wallenstein
  • Tři bratři a doba napoleonských válek
  • František Adam z Valdštejna jako botanik
  • Arnošt Filip z Valdštejna
  • Setkání panovníků roku 1833 na Mnichově Hradišti
  • Antonín Jiří z Valdštejna
  • Zámek v Litomyšli
  • Jiří Antonín z Valdštejna a Antonie Boudová
  • Kristián z Valdštejna
  • Návraty do minulosti
  • Hospodaření valdštejnských velkostatků
  • Arnošt František z Valdštejna
  • Marie Leopoldina ze Schwarzenbergu
  • Karusel ve Valdštejnské jízdárně
  • Potomci Arnošta Františka z Valdštejna
  • Palác se zahradou v Praze
  • Valdštejnové na zámku Hluboká
  • Pascalina Metternich
  • Jiří Vilém z Valdštejna
  • Hrobky Valdštejnů

Století odchodů / 20. století

  • Konec duchcovsko-litomyšlské větve
  • Zlatá svatba u Valdštejnů a seniorát Třebíč
  • Arnošt Karel z Valdštejna a zámek Doksy
  • Sofie Hoyos a pokračování rodu
  • Adolf Arnošt z Valdštejna
  • Oslavy výročí 1634/1934
  • Karel Arnošt z Valdštejna

Seznam literatury

Summary: In the Footsteps of the Waldsteins

 

Ukázky z publikace:


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat