Přemyslovské Křivoklátsko. 900 let hradu Křivoklátu

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2010

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

228

ISBN:

978-80-86516-33-2

catalog printed-publication

165 Kč

Out of stock

Katalog výstavy Přemyslovské Křivoklátsko, připravené k 900. výročí první písemné zmínky o hradu Křivoklátu (1110–2010).

Obsah:
  • Vojtěch LÁSKA: Úvodní slovo / 7
  • Vladislav RAZÍM: Úvodem k výstavě a publikaci / 9
  • Alena NACHTMANNOVÁ, Vladislav RAZÍM: Křivoklát a lovecký hvozd v době přemyslovské / 12
  • Středověké Křivoklátsko / 36
  • Křivoklátsko knížecí / 78
  • Křivoklátsko královské / 112
  • Anglické resumé
  • Literatura a prameny
  • Místní rejstřík

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)