Informace pro návštěvníky

 

Parkování

Hlavní parkoviště se nachází 400 m od hradního areálu.

Přístupnost

Bezbariérový přístup je možný bohužel pouze na I. nádvoří, doporučujeme asistenci další osoby.

Prohlídkové okruhy: Přízemní prostory navazující na II. nádvoří jsou pod jeho úrovní 2 - 8 schodů. Veškerá přístupná schodiště jsou bez zábradlí. Do prvního patra vede úzké schodiště s 21 schody. Podlahy a jejich vlastnosti v jednotlivých místnostech se liší, od kluzkého povrchu přes dřevěné podlahy až po koberce. Prohlídkový okruh vedoucí přes Severní křídlo obsahuje navíc 32 schodů, jedná se o točité velmi úzké schodiště. Na pavlač pak vede dalších 8 schodů nahoru a poté návštěvníci odcházejí dolů zpět na nádvoří. Tento přesun obnáší 55 schodů, které jsou vysoké a nepravidelné.  V případě okruhu s hradbami a Velkou věží je nutné překonat v exteriéru 34 schodů a nahoru do věže celkem 82 (a zpět).

Zvířata

Na nádvoří je vstup povolen se psy na vodítku. Vstup se zvířaty na jakýkoliv prohlídkový okruh je zakázán. 

Výjimkou je vodicí pes nevidomé osoby a pes speciálně vycvičený pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“) na základě předchozího souhlasu správy památkového objektu (na některých trasách je pohyb s asistenčními psy z provozních důvodů omezen nebo zakázán). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa.

Cyklisté

Pro zaparkování jízdních kol jsou k dispozici stojany. Na nádvoří je vstup návštěvníka jedoucího na kole zakázán. V případě, že půjdete na prohlídku, kolo musí zůstat zamčené ve stojanu.

 

Pro děti

Na dámských toaletách na I. nádvoří je k dispozici přebalovací pult. 

Občerstvení

Kavárna a obchůdky na I. nádvoří.