Renovace kapličky Nejsvětější Trojice

V křesťanském pojetí je Bůh reprezentován Svatou či Nejsvětější trojicí, totiž Otcem, Synem a Duchem svatým, kteří dohromady sdílejí jediné božství. V křesťanské kultuře je Nejsvětější trojice často oslavována prostřednictvím po ní pojmenovaných kostelů, kaplí, sloupů.

Také Křivoklát se může pyšnit malou kapličkou, vystavěnou pro oslavu trojjediného božství. Kdy byla tato kaplička vystavěna, není známo. Povětrnostní vlivy však vedly k jejímu postupnému chátrání a v roce 2008 došlo k její zásadní renovaci.

V neděli 15. 6. 2008 v 11 hodin proběhl pod křivoklátským hradem slavnostní akt — vysvěcení zrekonstruované kapličky Nejsvětější trojice. Obřad zahájil kastelán hradu Luděk Frencl a pak uvedl rakovnického vikáře Jána Petroviče, který se ujal vlastního vysvěcení. Události byly přítomny také osobnosti, které se na rekonstrukci kapličky podílely. Byl to zejména architekt Ondřej Šefců, který namaloval tři velké obrazy s motivy svatých. Tyto obrazy, namalované na měděných deskách, jsou osazeny na třech stranách kapličky. Kastelán dále poděkoval Karlu Breníkovi, majiteli křivoklátské stavební firmy, která rekonstrukci zajišťovala. Mezi hosty obřadu byli dále např. vedoucí správy CHKO Křivoklátsko dr. Petr Hůla, dřívější starostka Křivoklátu ing. Pavla Hůlová, historik dr. Tomáš Bednařík, a další.

Jak se o kapličce psalo v regionální literatuře

V rukopisné práci Marcela Havlíka nazvané Poznej kraj, ve kterém žiješ, o kapličce čteme:
Nad bývalým hradním příkopem je postavena trojboká kaplička zasvěcená sv. Vendelínovi a Nejsvětější Trojici. Ve výklencích kapličky bývávaly namalovány obrazy svatých, dnes již zcela opršelé. Datum postavení kapličky není známo, ale dle způsobu stavby pochází z přelomu 17. a 18. století. Kdysi okolo ní vedla pěšina ke hradu, po postavení bednárny byla cesta zrušena. Kaplička získala pověst, že je v ní zaživa zazděna dcera purkrabího, která se prohřešila s majitelem hradu. Pověst si vymyslel některý jarmareční zpěvák, aby se jeho písně lépe prodávaly.

Několik fotografií z vysvěcení kapličky a příprav obrazů do výklenku kapličky:

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.