Oprava střechy Prochodité věže v roce 2017

Prochoditá věž je druhá nejzřetelnější dominanta hradu Křivoklát. Tvar její střechy se vyvíjel po celá staletí, až dospěl k dnešnímu tvaru helmice při posledním zastřešení v letech 1827–1830 (1826 zase hořelo). Konstrukce její střechy je značně unikátní a poměrně originální, a to souvisí také se snahou o protipožární řešení.

Současný stav před opravou

Vlastní konstrukce je zděná z pálených cihel na vápennou maltu v tloušťce cca 150 mm, což ještě není dimenze pro nosnou zeď tohoto typu, proto byla použita dovnitř vložená dřevěná konstrukce (trámová), která původně staticky spolupůsobila se zděnou. Pro lepší pochopení si ji představme jako jehlanovitou šablonu obezděnou cihelným zdivem. Dnes již je tato dřevěná část oddálená od rubu zdiva díky sesychání – deformaci a zděná část funguje jako samonosná. Zdivo v tloušťce 150 mm pochopitelně promrzá, voda kondenzuje na rubu zdi, cihelné zdivo degraduje, drolí se.

Střešní plášť tvoří vápenná mazanina často a na mnoha místech vyspravovaná, v některých obdobích bohužel pravděpodobně i s cementovou přísadou. Díky tomu je plášť ne zcela kompaktní a uzavřený, nelze garantovat jeho 100% vodotěsnost.

Nový stav po opravě

Snahou při opravách historických objektů je vždy zachovat co nejvíce původních prvků a autenticity. Proto dřevěná konstrukce uvnitř věže zůstane zachována, až na nutnou sanaci či protézování některých prvků. Cihelná část bude z větší části přezděna s použitím co největšího množství původních cihel a bude přesně kopírovat tvar střechy současné. Větrací otvory a průduchy budou co nejlépe přizpůsobeny potřebám netopýrů, kteří zde mají významné stanoviště.

 

Oprava samotná bude samozřejmě opět velkou zajímavostí pro návštěvníky. Když vezmeme v úvahu termín poslední opravy dokončené 1830, zjistíme, že věž bez střechy viděli naši předkové naposledy před téměř 8 generacemi. Jak se tvar střechy změnil oproti původnímu středověkému pojetí, dokumentují modely hradu v naší expozici.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.