Pro badatele

Na této stránce naleznete přehled archivních fondů o hradu Křivoklátu a přehled publikací o hradu Křivoklátu. Seznam postupně doplňujeme.

Archivní fondy

  • Název fondu: Velkostatek Křivoklát, uloženo v archivu: Státní archiv Praha Chodov, časový rozsah: 1356–1929 (1994), metráž: 753,69 bm, tématický popis: Rodinné písemnosti Berků, Valdštejnů a Fürstenberků, záležitosti komorní správy panství, správa velkostatku, sociální poměry obyvatelstva na Křivoklátsku, lesní a zemědělské hospodaření, železářský průmysl aj.

Publikace

  • Heber, Franz Alexander – Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser, 7. Band, 1848, s. 3–116
  • Cechner, Antonín – Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese rakovnickém, část 1  Hrad Křivoklát, 1911 – publikaci si můžete prostudovat on-line

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Slabý

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 313 558 440
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Křivoklát
47/, Křivoklát 47 27023
Pochází z Litomyšle, kde dokončil gymnázium, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – hudební výchova (1982–1987). V letech 2004 a 2005 absolvoval kvalifikační kurz památkové péče NPÚ. V období 1983–1994 působil jako zpěvák ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, jednoroční základní vojenskou službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1988–1989). V období 1994–2006 provozoval jako OSVČ nejprve obchod s řezivem (až do ničivé povodně 1997) a poté se vesměs věnoval dřevařské prvovýrobě jako dřevorubec, kočí při přibližování dřeva a provozovatel pily na pořez kulatiny. Také pracoval jako nájemce horské chaty, provozní v hotelu, majitel agroturistické jízdárny, trenér dostihových koní. V letech 2006 a 2007 byl kastelánem hradu Svojanov. Od roku 2007 do roku 2014 byl zaměstnán v menší stavební firmě nejprve jako tesař a posléze jako provozní šéf s povinnostmi zásobovače, přípraváře, rozpočtáře, stavbyvedoucího a stavebního technika. Po výběrovém řízení na konci roku 2014 nastoupil v lednu 2015 na státní hrad Křivoklát jako kastelán.