Josef Mocker, Kamil Hilbert

(1835–1899) / (1869–1933)

 

Mezi architekty, kteří se vystřídali při stoleté obnově hradu Křivoklátu po ničivém požáru v roce 1826, byli i dva novodobí stavitelé pražské svatovítské katedrály – Josef Mocker a Kamil Hilbert. Oba působili na Křivoklátě ve stejné době, kdy se věnovali dostavbě pražské katedrály. Mocker v 80. letech 19. století, Hilbert ve 20. letech 20. století. Nejvýraznějším Mockerovým počinem byla obnova Velké věže, kterou zvýšil o jedno podlaží, zaklenul všechna patra a po více než dvou stech letech věž znovu opatřil střechou. Hilbert především obnovil severní křídlo horního hradu, které muselo být v 70. letech 19. století střženo kvůli chatrnosti.

Působení Josefa Mockera na Křivoklátě se neomezilo jen na vlastí hrad. Je rovněž autorem novogotické přestavby kostela svatého Petra v horní části městyse Křivoklát. Nad jeho portálem můžete vidět rodový znak donátorů kostela, knížat z Fürstenbergu.