PolPoint na Křivoklátě

Možnost podat oznámení Policii ČR prostřednictvím videokonference

Co znamená PolPoint?

Jedná se o nový způsob komunikace veřejnosti s policií, kdy lze podat oznámení nebo sdělit informace důležité pro trestní řízení prostřednictvím videokonferenčního zařízení.

Pol Point zřízený na jednom z nejznámějších českých hradů je poloobslužný, tedy vyžaduje drobnou asistenci obsluhy osob pracujících na příslušném místě. Jedná se o 20. PolPoint v České republice.