F

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

 

 • FABION

zaoblený přechod mezi stropem a stěnou (fabionová římsa)

 

 • FALC

sídlo panovníka franské, později svaté říše římské

 

 • FASÁDA

vnější stěna budovy, prolomená okny, vchody, případně dále členěná římsami, lisénami, pilastry, atd.

 

 • FESTON

rostlinný ornament, obloukovitý závěs z květů, ovoce a stuh 

 

 • FIGURA

vlastní znamení erbu – heroldská, vzniklá různými formami dělení štítu nebo obecná, představující jakékoli jiné negeometrické motivy. K úplnému erbu patří štít, přilba, pokrývky (fafrnochy), točenice či korunka a na ni položený klenot erbu.

 

 • FLANKOVÁNÍ

ve fortifikační architektuře boční střelba pomocí flankovacích věží, bašt, dovolující aktivní obranu

 

 • FORTIFIKACE

opevnění, obecně stavební dílo – zahrnující stavby i terénní úpravy – jehož účelem je ochrana a obrana před nepřítelem, v užším smyslu jednotlivé prvky takových zařízení

 

 • FORTNA

menší branka v opevnění, např. výpadová

 

 • FRAGMENT

zlomek, neúplně dochované nebo nedokončené dílo

 

 • FRAUCIMOR

ženská část dvora, v hradní (zámecké) architektuře též objekt vyhrazený ženským obyvatelkám sídla

 

 • FRONTA

soubor průčelí (například městských domů) v linii ulice nebo náměstí

 

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.