H

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

 

 • HELMICE

střecha kuželovitého nebo jehlancového tvaru, zděná nebo s dřevěným krovem a vnější krytinou, např. cibulového tvaru (báň) 

 

 • HERALDIKA

nauka o erbech

 

 • HERMA

sochařské dílo v podobě hlavy s poprsím, jež přechází ve vyšší čtverhranný sokl, někdy s funkcí nosného článku (pilíře, pilastru)

 

 • HLÁSKA

označení věže se strážní a pozorovací funkcí

 

 • HLAVICE

horní ukončující část sloupu, polosloupu, pilíře, pilastru, přípory, nasazená na dřík, opatřená shora abakem

 

 • HRAD

opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. – počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační kategorie: hrad přechodného typu, donjonový, bergfritový, blokový, s obvodovou zástavbou, s plášťovou zdí, s palácem jako hlavní stavbou, kastel atd.. Podle vlastnických vztahů – hrady královské, šlechtické, biskupské, řádové. Funkčně se dělí na hrady sídelní, strážní, správní a pod.

 

 • HRADBA

fortifikační útvar, sloužící k uzavření, ochraně a obraně ohrazeného prostoru sídla. V nejjednodušší podobě může mít podobu lehčí dřevěné konstrukce – palisády, polského plotu, dřevohlinité hradby s čelní kamennou plentou, ve středověku zdi stavěné na maltu, doplněné o další fortifikační prvky, v novověku zemní sypané hradby s obezděným lícem.

 

 • HRÁZDĚNÉ ZDIVO

dřevěná rámová konstrukce s výplní tvořenou cihlami, kamenem nebo výpletem s mazanicí 

 

 • HŘEBÍNEK

ostře vytažená hrana klenby, provedená ve štuku

 

 • HŘEBÍNKOVÁ KLENBA

klenba, jejíž hrany jsou zvýrazněny v omítce (štuku), např. křížová hřebínková (klenba, popřípadě dekorativní štuková kulisa, jež pouze imituje vzorec sítové, hvězdové či kroužené klenby na konstrukčně jednodušší klenbě; charakteristická pro renesanci

 

 • HUŤ

středověká stavební a kamenická organizace činná při významných církevních (katedrály) i světských (hrady) stavbách. Byla současně školícím pracovištěm pro učně a tovaryše huti. Aktivity huti, sdružující řemeslníky různých profesí, mohly zahrnovat i sochařskou či uměleckořemeslnou produkci. Odborným ředitelem huti byl magister operis, jeho výkonným zástupcem parléř.

 

 • HVĚZDOVÁ KLENBA

klenba tvořící obrazec hvězdy, někdy jako zvláštní typ sífové nebo kroužené klenby 

 

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.